preskoči na sadržaj
Vijesti

OPERATIVNI PLAN I PROGRAM ZA POČETAK NASTAVE ZA UČENIKE 1.– 8. RAZREDA OD 7. 9. 2020.

Nastava će se od 7. rujna 2020. godine odvijati po modelu A (nastava u školi)

 

OSNOVNI PARAMETRI

 • u odgojno-obrazovni rad neophodno je uključiti svu djecu/učenike
 • U školu ne mogu ići učenici, koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi  COVID - 19.

 • Djelatnicima  s  kroničnim bolestima  koje  možebitno  predstavljaju   veći  rizik za  razvoj  težih  oblika  bolesti  COVID-19 (djelatnici s respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama) preporučuje se nošenje maske
 • Ukoliko tijekom pohađanja škole učenik ili ukućani dobiju simptome navedene u Uputama HZJZ treba postupiti prema istima
 • Prije svakog dolaska u školu roditelj će mjeriti temperaturu djeteta i ako dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu ne smije dovoditi dijete u školu, već moraju odmah postupiti po uputama HZJZ
 •  
 • Učenici RN moraju imati posebnu bilježnicu u koju će roditelj svaki dan prije odlaska u školu upisivati vrijednost tjelesne temperature.  Učenici PN samostalno kod kuće mjere temperaturu. U slučaju izmjere temperature 37.2 ispod pazuha, učenici ne dolaze u školu, već se javljaju liječniku obiteljske medicine. Isto vrijedi za sve zaposlenike škole
 • Ukoliko učenik u školi bude pokazao  simptome, roditelj će odmah po saznanju morati odvesti učenika doma. Za to vrijeme učenik u školi mora biti izoliran u posebnom prostoru s osobom koja će biti s njim do dolaska roditelja
 • Roditelji ne ulaze u školsku zgradu, osim iznimno uz dopuštenje ravnatelja škole ako je neophodno. Iznimno, dozvoljen je ulazak roditeljima prvih razreda u prva dva tjedna od početka nastavne godine.
 • Za učenike putnike  je organiziran prijevoz autobusom u školu. Autobus u jutarnjoj smjeni dolazi po djecu u 7.00 h a popodne u 13.00 h. Učenici su dužni nositi maske za vrijeme vožnje autobusom
 • Kako će biti organizirana nastava u školi za učenike 1.-8. razreda : opće upute

 • Nastava će se odvijati po modelu A, po redovnom rasporedu.
 • Početak i odmori će biti po rasporedu kao i prije pojave COVIDa-19, a nastavni satovi će biti skraćeni 5 minuta .
 • Raspored učionica bit će objavljen u petak neposredno prije početka nastavne godine.
 • Užina se konzumira na sljedeći način:
 • Učenicima smještenima u prizemlju škole hrana će biti servirana na stolovima ispred učionica, dok učenici koji borave na katu, odlaze po unaprijed određenom rasporedu po užinu, koju konzumiraju u učionici.

  Predmetni učitelj, koji trenutno predaje dotičnom razredu, po završetku sata odlazi ispred svoje učionice te nadzire kretanje učenika po određenom rasporedu.

  Razredni odjeli će ići po hranu po abecednom redu (prvo 5. A, B pa C) pa (7. A, B, C) ovisno o smjeni.

  U blagovaoni škole blagovat  će učenici koji dolaze sa sata TZK (iz dvorane), a ako nema učenika koji borave u dvorani, mjesto u blagovaoni prepušta se učenicima koji se nalaze u učionici glazbene i likovne kulture.

 • Ruke se dezinficiraju kod ulaska u školu i prije užine.
 • Na samom ulazu u školu, u predvorju nalazi se dezinfekcija potplata za sve koji ulaze u prostorije škole.
 • Svaki dan će se voditi evidencija o ulasku i izlasku neovlaštenog osoblja (Svi koji nisu učenici i djelatnici škole)
 • Dijete kod dolaska u školu odlazi do garderobe, obuva papuče, skida jaknu i ulazi u učionicu.
 • Ruke se peru prije ulaska u svoju učionicu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i kada ruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun, a jednako je efikasna voda svake temperature ako se koristi sapun.
 • Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se naputaka za pravilno pranje ruku.
 • korištenje toaleta organizirat će se na način da djeca zadržavaju međusobnu udaljenost, koliko je moguće, od djece iz drugih odgojno-obrazovnih grupa (primjerice, ako je toalet manje površine, dijete može pričekati izvan toaleta da drugo dijete izađe); također je potrebno poticati djecu na redovito pranje ruku tekućom vodom i sapunom nakon korištenja toaleta.
 • Svi učenici i predmetni učitelji od 5. – 8. razreda obavezni su nositi maske za vrijeme boravka u školi.
 • Učenici RN nisu u obvezi nošenja maski isto kao ni njihove učiteljice za vrijeme nastave. Učiteljice RN za vrijeme kretanja zajedničkim prostorijama i u kontaktu s ostalim djelatnicima i roditeljima imaju obvezu nošenja maske. 
 • Svi prostori škole dezinficirati će se svaki dan prije i nakon početka nastave te u međusmjeni
 •  
 • ORGANIZACIJA NASTAVE U MATIČNOJ ŠKOLI ŠENKOVEC
 •  

 • Početak i završetak nastave 1. smjena:                     7,30  - 12.10
 • Početak i završetak nastave 2. Smjena:                     13.30 – 18.10   
 • Učenici dolaze u školu u sljedećem terminima i na sljedeće ulaze:
 • Učenici razredne nastave ulaze na ulaz iz ATRIJA škole, dok učenici PN dolaze na glavni ulaz, odnosno ulaz kod likovne/glazbene učionice. Isto je kod izlaza iz škole.

   

  Prijepodnevna smjena ( 1.,3.,5.,7.)

   

  Ulaz ATRIJ škole :

  7.00 do 7.15 treći razredi

  7.15. do 7.25 prvi razredi

   

  Glavni ulaz:
  7.00 do 7.15 sedmi razredi ( B i C)

  7.15. do 7.25 peti razredi

   

  Ulaz Glazbena i Likovna kultura;

  7.a  -  od 7.00 do 7.25.

   

  Poslijepodnevna smjena( 2.,4.,6.,8.):

   

  Ulaz ATRIJ škole :

  13.00 do 13.15 četvrti razredi

  13.15. do 13.25 drugi razred

   

  Glavni ulaz:
  13.00 do 13.15 osmi razredi

  13.15. do 13.25 šesti razredi (A i B)

   

  Ulaz Glazbena i Likovna kultura;

  6.c  -  od 13.00 do 13.25

   

   

 • Svaki učitelj/ica čeka svoj razred kod ulaza (ili u dvorištu ovisi u vremenskim uvjetima) te obavljaju dezinfekcije ruku .
 • Učenici odlaze pred  razred u koji ga uvodi učitelj/ica i pravi raspored tko gdje sjedi (samo prvi dan), a poslije prema dogovoru uvijek na isto mjesto
 • Prvi dan i prvi sat učitelji/razrednici upoznaju učenike s općim mjerama i načinom funkcioniranja života i rada u školi (higijena, kretanje i distanca)
 • učenici koji trebaju na WC odlaze u pratnji učitelja/ice koja kontrolira broj djece u WC – u te jesu li nakon WC-a oprali, obrisali i dezinficirali ruke te ima li u WC-u druge djece. Maksimalan broj djece u toaletima je dva (ako su iz istog razrednog odjeljenja)
 • Učenici koji borave na katu koriste WC na katu, a učenici koji borave u prizemlju  koriste WC u prizemlju.
 • Nakon završetka nastave učenici u pratnji učiteljice napuštaju zgradu kroz isti izlaz na koji su ušli.
 • Predmetni učitelji te dežurni učitelji paze na raspored dolazaka i odlazaka u školu i iz škole te na nemiješanje skupina za vrijeme boravka u školi.
 •  

   

  Izlazak iz učionica po završetku nastave:

  Nakon završetka zadnjeg nastavnog sata, predmetni učitelji/ica izlazi  na hodnik gdje provjerava prohodnost. U slučaju da istovremeno nastavu završava više razrednih odjela, prvenstvo izlaska imaju mlađi učenici redom (5. a,  b,  c  itd…) te izlaze na isti izlaz kroz koji su ušli.  

   

   

  Roditelji moraju biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati mjera te da svako nepridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze.

  Iako je roditeljima ograničena mogućnost ulaska u odgojno-obrazovnu ustanovu, roditelji imaju obvezu pratiti napredovanje svoga djeteta. Stoga je i ove godine predviđena komunikacija odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima. U komunikaciji s odgojno-obrazovnim radnicima, preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.

   

   

  PRODUŽENI BORAVAK:

 • Prema uputama koje je dalo HZJZ i MZO škola TRENUTNO nije u mogućnosti organizirati produženi boravak.
 •  

   

  Dezinfekcija i prozračivanje škole:   12,15 – 12,45

 

ORGANIZACIJA U PŠ MAČKOVEC

 

 • Početak nastave 1. smjena : PŠ  Mačkovec 8.00  – 12.40 (drugi i četvrti )

Četvrti razred ulazi od 7.45 do 7.50, dok drugi  ulaze od 7.50. do 7.55.

 • Početak nastave 2. smjena :PŠ  Mačkovec  13.00  – 17.40 ( prvi i treći) Treći razredi ulaze u školu od 12.45 do 12.50 dok prvi razredi ulaze od 12.50 do 12.55
 • Učenici dolaze u školu u predviđeno vrijeme  te ih učiteljice čekaju na ulazu gdje se vrši dezinfekcija
 • Učenici moraju imati posebnu bilježnicu u koju će roditelj svaki dan prije odlaska u školu upisivati vrijednost tjelesne temperature.  U slučaju izmjere temperature 37.2 ispod pazuha, učenici ne dolaze u školu već se javljaju liječniku obiteljske medicine. Isto vrijedi za sve zaposlenike škole
 • Učenici odlaze pred razred u koji ga uvodi učiteljica i pravi raspored tko gdje sjedi (samo prvi dan), a poslije prema dogovoru uvijek na isto mjesto
 • Prvi dan i prvi sat učiteljica upoznaje učenike s općim mjerama i načinom funkcioniranja života i rada u školi (higijena, kretanje i distanca)
 • Učenici koji trebaju na WC odlaze u pratnji učiteljice koja kontrolira jesu  li nakon WC-a oprali, obrisali ruke te da li u WC-u nema druge djece
 •  Učenici prije užine dezinficiraju ruke.
 •  Pred učionicom, na stolu pojedinačno, uz razmak, uzimaju užinu i odnose u razred gdje jedu.
 • Nakon užine učenici odlažu zdjelice na stol pred učionicu (pojedinačno), po suđe dolazi službena osoba i odnosi na pranje i dezinfekciju.
 • Nakon završetka nastave učenici u pratnji učiteljice napuštaju zgradu. U slučaju da istovremeno nastavu završava više razreda, prvenstvo izlaska imaju mlađi učenici

 

Dezinfekcija i prozračivanje škole:   12,40 – 13,00 (dezinfekcija je moguća i prije ovisno o rasporedu sati pojedinog razrednog odjela)

 

Roditelji moraju biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati mjera te da svako nepridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze.

Iako je roditeljima ograničena mogućnost ulaska u odgojno-obrazovnu ustanovu, roditelji imaju obvezu pratiti napredovanje svoga djeteta. Stoga je i ove godine predviđena komunikacija odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima. U komunikaciji s odgojno-obrazovnim radnicima, preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.

 

ORGANIZACIJA U PŠ ŽIŠKOVEC

 

 • Početak nastave: jedna smjena : PŠ  Žiškovec    8.00  – 12.40

 

 • Učenici dolaze u školu na glavni ulaz i to sljedećim rasporedom:
 1. Razred 7.50 – 7.55

2./3. razred 7.45 - 7.50

4. razred 7.40 -  7. 45

 

 • Učenici dolaze u školu u predviđeno vrijeme  te ih učiteljice čekaju na ulazu gdje se vrši dezinfekcija
 • Učenici moraju imati posebnu bilježnicu u koju će roditelj svaki dan prije odlaska u školu upisivati vrijednost tjelesne temperature.  U slučaju izmjere temperature 37.2 ispod pazuha, učenici ne dolaze u školu već se javljaju liječniku obiteljske medicine. Isto vrijedi za sve zaposlenike škole
 • Učenici odlaze pred razred u koji ga uvodi učiteljica i pravi raspored tko gdje sjedi (samo prvi dan), a poslije prema dogovoru uvijek na isto mjesto
 • Prvi dan i prvi sat učiteljica upoznaje učenike s općim mjerama i načinom funkcioniranja života i rada u školi (higijena, kretanje i distanca)
 • Učenici koji trebaju na WC odlaze u pratnji učiteljice koja kontrolira jesu  li nakon WC-a oprali, obrisali ruke te da li u WC-u nema druge djece
 •  Učenici prije užine dezinficiraju ruke i odlaze u blagovaonu gdje ih čeka servirana hrana na propisanom razmaku
 • Učenici , nakon što su završili s jelom, ostavljaju pribor za jelo na stolu i odlaze u učionice
 • Nakon završetka nastave učenici u pratnji učiteljice napuštaju zgradu. U slučaju da istovremeno nastavu završava više razreda, prvenstvo izlaska imaju mlađi učenici

 

 

Roditelji moraju biti svjesni da se zbog epidemije treba strogo pridržavati mjera te da svako nepridržavanje istih utječe na povećanje rizika od zaraze.

Iako je roditeljima ograničena mogućnost ulaska u odgojno-obrazovnu ustanovu, roditelji imaju obvezu pratiti napredovanje svoga djeteta. Stoga je i ove godine predviđena komunikacija odgojno-obrazovnih radnika s roditeljima. U komunikaciji s odgojno-obrazovnim radnicima, preporučuje se komunikacija na daljinu u dogovoreno vrijeme i to samo u radne dane.

 

Ravnatelj škole :

 

Vladimir Novak, mag.musPošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Lidija Matoša   datum: 3. 9. 2020.

Škola za život


E-DNEVNIK

Kalendar
« Travanj 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


Wikipedia

 
   


Anketa
Mislite li da ćete u ovoj školskoj godini postići bolji uspjeh nego u prošloj?

Linkovi
Portali
 • T-portal
 • Vip-portal
 • Edu.hr portal

Dnevni Tisak

Informatički časopisi
 • Enter
 • Bug

Obrazovanje
 • Škole.hr
 • E-škola
 • CARnet


Vaša pitanja
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja

Prometna Učilica

preskoči na navigaciju