Web pojmovi
Spajanje parova

Povlačenjem spoji desni pravokutnik s odgovarjućim parom na lijevoj strani.