PONAVLJANJE - SKLOPOVLJE I SASTAV RAČUNALA

Kviz s ponuđenim odgovorima

Odaberite točan odgovor za svako pitanje.