2021-02-15 11:49:11

Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta

27. i 29. siječnja učenici 8. razreda su na nastavi Povijesti obilježili Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Kako je taj tjedan bila organizirana nastava na daljinu, o holokaustu, pravima Židova, koncentracijskim logorima te knjigama i filmovima koji govore o toj temi učenici su  istraživali radom u grupama na platformi  Teams. 

Učenici su bili vrlo suradljivi, organizirani i marljivi. Nakon rada u grupi za domaću zadaću napravili su još jedan zadatak po izboru. Također, učenici su o holokaustu učili i na satovima Hrvatskog jezika. Što su učenici naučili, pogledajte  u nastavku.

https://www.canva.com/design/DAETVelhEQE/c1SepjHebsFWyEFJOU4fvQ/view?utm_content=DAETVelhEQE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=homepage_design_menu

 


Osnovna škola Šenkovec Čakovec